Spiragruppen

Spiras samverkan

Vår ambition- en tillbakablick

När vi startade Spira hade vi stora ambitioner kring vad vi vill göra för branschen. För kunder, anhöriga, de som jobbar i den och för reformen. Ambitioner som handlade om samverkan mellan bolag, om att skapa en arena för gemenskap och kreativa möten där innovativa idéer skapas. Ambition om att hitta glädje, stolthet, inspiration och kraft. Vi ville bidra till branschen utifrån värden som valfrihet- för att fler av oss skulle få finnas kvar och vi kom en bit på väg på väg mot ökat samarbete.

Politisk påverkan

Vi hade en ambition om att göra något för att uppmärksamma och påverka den oerhört negativa utvecklingen vi ser inom assistansen.

Regeringen låter sig dock, vad vi kan bedöma, inte påverkas av någon av de olika röster som höjs för att värna om reformen. Det blir inget Nödstopp, Rädda assistansen händer inte, individers och deras familjers liv får fortfarande gå i kras och ansvaret läggs på kommunerna- mot deras vilja. Åsa Regnér viker inte en centimeter i sina uttalanden utan hänvisar till att man inväntar svar från utredningarna innan något kommer att göras.

Utifrån vår samlade analys av det politiska läget, en generellt sett negativ inställning till privata aktörer tillsammans med regeringens inställning blev vi till sist mycket tveksamma till vår möjlighet att påverka överhuvudtaget, även om vi hade blivit många bolag i Spira. Vi väljer att lägga vårt stöd till Brukarorganisationerna och önskar att fler gjorde det!

Nya Spira

Vi kan konstatera att det inte blev den efterfrågan på Spira som vi har trott, önskat och hoppats och vi har därför fattat beslutet att avveckla delar av konceptet. De delar som försvinner är nätverksträffar, ledarskapsutveckling och politisk påverkan.

Det vi nu samverkar om är ett antal system och produkter som är framtagna inom Spira:

·         Webbaserad utbildningsplattform med introduktionsutbildning för assistenter

·         Årshjul innehållande utbildningsmaterial för assistentgrupper fördelat över året

·         Webbaserad branschanpassad Chef och Personalhandbok

·         Årlig kund och medarbetarundersökning

 

Vi ett antal bolag som i dagsläget helt enkelt delar på kostnaderna för detta.

Framtiden

Vi känner tacksamhet. Tacksamhet över att ha fått träffa så många engagerade, viljestarka och kunniga människor! Vilken glöd det finns i den här branschen! Vi känner stolthet över att som team ha gjort den här resan tillsammans. Vi ville något och vi vågade satsa.  Det tar vi med oss, var och en, till de olika uppgifter och uppdrag som väntar framöver.

Vi är övertygade om att assistansbolag kommer att möta en allt hårdare verklighet och vi tror fortfarande på att lösningen är att vi möter detta tillsammans. Vi är tacksamma för alla nya bekantskaper och vänner vi har fått. Det är vår övertygelse att vi lämnar ett avtryck genom att ha öppnat upp för fler givande samarbeten mellan människor i branschen framöver. Vi ser redan nu att nya samarbetsformer har uppstått ur de relationer som har skapats. Förmodligen (vi hoppas så) får vi anledning att träffas i olika sammanhang framöver.

 

Carina och Christer Ryder
Carina och Christer Ryder

 

 

 

 

iKi Assistans

4 Andi

Max Assistans

Assistanspoolen

Senaste artiklar

Spiras samverkan

Carina och Christer Ryder

Vår ambition- en tillbakablick När vi startade Spira hade vi stora ambitioner kring vad vi …

Läs mer »