Hem / Sagt i branschen / Utvecklingen inom assistansersättningen, del II

Utvecklingen inom assistansersättningen, del II

Pressmeddelande Försäkringskassan

Stockholm 01 juni 2016

Utvecklingen inom assistansersättningen, del II

Antalet beviljade timmar inom assistansersättningen fortsätter att öka. Samtidigt får allt fler avslag på sina ansökningar om assistansersättning. I en ny rapport från Försäkringskassan analyseras hur ersättningen förändrats under perioden 2005 till 2015.

I december 2015 lämnade Försäkringskassan en rapport till regeringen där utvecklingen av antal personer och timmar sedan 1994, då assistansersättningen tillkom, redovisades. Några dagar senare, i regleringsbrevet för 2016, kom ett nytt uppdrag om assistansersättningens utveckling. Den rapport som nu lämnas är en delredovisning, slutrapporten kommer 1 februari 2017.

Läs hela pressmeddelandet här

 

 

Titta också på

Bra frågor från Bengt Eliasson till Åsa Regnér!

Bengt Eliasson (L) skrev den 20/4 en interpellation till Statsrådet Åsa Regnér.   Jag vill …