Hem / Front / Värdebaserat Ledarskap

Värdebaserat Ledarskap

Värdebaserat ledarskap i Nätverket Spira

 

Etikfrågorna har i allt högre utsträckning lyfts fram i samhällsdebatten på senare år. Särskilt har man uppmärksammat behovet av etik i näringslivet. Man har insett hur skadligt det är när anställda – både chefer och medarbetare – drar vanära över sitt bolag eller sin organisation genom att uppträda oetiskt.

Samtidigt förstår alla att det krävs mer än ett tydligt regelverk och klara normer för att skapa det goda företaget eller den goda organisationen. För det första är många så kallade skandaler rena lagöverträdelser. Det är inte avsaknad av regler som är problemet utan bristande moralisk vilja. Det är karaktären hos chefer och ledare som brister. Ofta rör det sig om girighet. Inte sällan handlar det om att man skaffat sig en självbild som innebär att ledaren är så viktig för företaget eller organisationen att han eller hon står över sådana regler och normer som gäller andra.

I vissa fall kan man för det andra konstatera att klara regler och normer faktiskt saknas, vilket gjort det lättare för dem som handlar fel att falla för allehanda frestelser. Avsaknaden av en tydlig etik, formulerad i dokument och policys och implementerad bland alla medlemmar och/eller medarbetare, har inneburit att de som gjort övertramp kunnat försvara sig med att man inte visste var gränsen gick mellan rätt och fel.

För det tredje räcker det inte med att alla chefer och medarbetare följer regelboken, om man vill skapa det goda företaget eller den goda organisationen. Om man vill skapa ett företag som kan betecknas som etiskt, är det inte tillräckligt att det inte begås fel, att inga övertramp sker. Företaget behöver också bli känt för att göra det som är gott och rätt. För att förstå innebörden av detta måste man lära sig skilja på sådana handlingar som drar skam och vanära över företag och sådana som skapar ett positivt värde för företaget. Det är en sak att göra vad man är skyldig att göra, en annan att göra något som är bra utan att man behöver eller därför att det vore fel att inte göra det.

Våra värderingar, tro och övertygelser styr våra liv – punkt! De allra flesta människor har inte koll på vad de värderar som viktigt och/eller hur de i så fall på ett mer målinriktat sätt skulle kunna leva i linje med dessa. Därför tillämpar vi något vi kallar ”Livsledarskap” inom Spira, vilket bygger på universella principer kopplat till det mest moderna inom den kognitiva psykologin. Detta tillhandahåller kraftfulla verktyg och redskap – att jobba med, både för individ och team. Vi kommer inom Spira att lägga mycket stor vikt vid det värdebaseradeledarskapet och den personliga utvecklingen därför att detta verkligen är: skillnaden som gör skillnad. Vad vi värderar som viktigt formar våra visioner och stora VARFÖR och våra mål är; yttre representationer för vad vi inom oss (och/eller organisationen) värderar som viktigt!

Vill du vara med och skapa skillnad som gör skillnad, i ditt eget, dina medarbetares, dina kunders och därmed en hel bransch liv bli då en del av Spira – Välkommen!

 

 

 

Titta också på

Informationsdag – Spira 18/5 Stockholm

Välkommen på Spira Informationsträff den 18 maj i Stockholm City Välkommen på en varierad dag med både …