Hem / Vad är Spira / Vad är Spiragruppen?
Carina och Christer Ryder
Carina och Christer Ryder

Vad är Spiragruppen?

Vad är Spiragruppen?

 

Anledningen till att Spira startades är nuläget i branschen. Klimatet hårdnar, utredningar och kontroller avlöser varandra och nya krav och rutiner är inte kvalitetssäkrade eller funktionella. Upplever du också det här är du inte ensam! Därför fokuserar Spira på vad vi kan göra tillsammans för att inte bara överleva, utan också blomstra!

Spira startades i februari 2016 av initiativtagarna Christer och Carina Ryder, och vi är redan ca fyrtio assistansföretag som träffats sedan dess på flertalet informationsdagar.

Förutsättningarna idag för att driva assistansbolag är inte optimala, vi behöver därför aktivt arbeta för att hjälpa och stödja varandra på nya sätt. För att främja mångfalden och valfriheten så behöver många företag kunna finnas kvar, och ryktena om att branschen hade varit mer funktionell med några stora företag – det köper vi inte.

Spiras medlemmar brinner alla för kvalité, att kunna leverera utifrån uppdragsgivarens behov och vara stolta över sitt arbete. Kvalité och ledarskap är två av sakerna som ligger i fokus nu när vi drar igång nätverket. Vi har många fler projekt och samarbetsformer som kommer stärka oss som anordnare, kom gärna på en informationsträff så du får känna efter själv, hur det känns att låta hoppet spira igen.
Vad har du och ditt företag för behov? Du kan känna dig trygg med att det finns en plats i Spira för alla. Här träffas vi och nätverkar, delar erfarenheter och skapar marknadsarena i ett påverkansarbete. Har du mer praktiska behov av system, program och utbildningar så har vi tack vare att vi är flera – kunnat skapa goda möjligheter till besparingar, kvalité och effektivitet.
Vår vision och det vi arbetar för:

En arena för gemenskap, glädje och energisk påverkan där innovativa lösningar skapas vilka bidrar till utveckling och stabilitet både för oss som individer, ledare och företag.

 

spira-trans