Hem / Sagt i branschen

Sagt i branschen

Svt: Sju av tio väljer privat utförare av personlig assistans

Sju av tio väljer privat utförare av personlig assistans istället för ett kommunalt alternativ. Det visar statistik från Försäkringskassan som Frösunda Omsorg har sammanställt. De nya siffrorna från slutet av 2016 visar att endast 24 procent i Jämtlans län föredrar en kommunal utförare för personlig assistans. – Den enskilde ska …

Läs mer »

13 juni, ny rapport av Bengt Westerberg

Bengt Westerberg kommer den 13 juni att presentera alternativa direktiv till LSS utredningen och en beräkning av de alternativa kostnaderna till personlig assistans.   Rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen” presenteras på ett seminarium den 13 juni KL 10:00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4. Seminariet …

Läs mer »

Straffa den som straffas bör

Artikel skriven av Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och rådgivning   Dagen efter Altermarks och Nilssons rapport kommer kom det idag ännu en ny utredning, SOU 2017:37. Nu handlar det om hur myndighets-Sverige ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka och beivra kvalificerad välfärdsbrottslighet riktat mot bland annat den personliga assistansen. Lars-Erik …

Läs mer »

Bra frågor från Bengt Eliasson till Åsa Regnér!

Bengt Eliasson (L) skrev den 20/4 en interpellation till Statsrådet Åsa Regnér.   Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Åsa Regnér: 1. Känner statsrådet till att Försäkringskassans utbetalningar är kraftigt försenade? 2. Vad gör statsrådet för att säkerställa att assistansanordnare får ersättning i tid, så att de kan …

Läs mer »

Lise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”

Foto: Håkan Sjunnesson

Att egenvård inte räknas som grundläggande behov gör nu att fler förlorar sin assistansersättning. Regeringen måste nu agera mot domarna och ändra regleringsbrevet till Försäkringskassan, säger Lise Lidbäck. Till och med november 2016 har antalet som hamnar under 20–timmarsgränsen vid omprövning åter börjat öka enligt senaste statistiken från Försäkringskassan. Lise …

Läs mer »

DN Debatt ”Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det”

Regeringen tydliggör mål. Redan nu, innan utredningen om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag kring eventuella ytterligare förändringar, skriver Åsa Regnér (S). Lagstiftningarna om …

Läs mer »

Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”

Övergången till efterskottsbetalning blir besvärlig för många anordnare tror Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Hon tror också att den allt tuffare situationen för assistansanordnare medför att företag både kommer att säljas och avvecklas. Alla klarar det inte Den 1 oktober införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Ersättningen betalas då ut den 20:e …

Läs mer »

Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnadsutvecklingen”

Regeringen har varit delaktig i att skapa bilden av hur personlig assistans domineras av fusk och vinsthungriga assistansanordnare. Utifrån detta görs nu generella nedskärningar, säger Niklas Altermark. – Besparingar underbyggs även genom att assistansberättigade framställs som ”överutnyttjare” av systemet.   Dramatisk förändring under 2016 Under sommaren 2016 har en dramatisk …

Läs mer »

Pressmeddelande: RBU begär akut krismöte om personlig assistans

Läst på RBU:s hemsida Idag har Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar sänt en begäran om ett akut krismöte om tillämpningen av reglerna för personlig assistans. Begäran har sänts till ansvarig minister Åsa Regnér, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och ordförande i riksdagens socialutskott Emma Henriksson. – Situationen är akut, säger …

Läs mer »