Hem / Vad är Spira

Vad är Spira

Vad är Spiragruppen?

Carina och Christer Ryder

Vad är Spiragruppen?   Anledningen till att Spira startades är nuläget i branschen. Klimatet hårdnar, utredningar och kontroller avlöser varandra och nya krav och rutiner är inte kvalitetssäkrade eller funktionella. Upplever du också det här är du inte ensam! Därför fokuserar Spira på vad vi kan göra tillsammans för att …

Läs mer »